Go to content Go to menu
 


EDGE detect

2020-04-04

000vypedg.png

 


 

Zverejnil som obrazové ukážky výstupu grafického filtra hranovej detekcie.
( Super Precise Adaptiv Different Chroma Edge Detect )


Grafický filter zachováva jedno pixelové štruktúry. (šachovnica, hrebeň, mriežka atď.)
Je citlivý na odtieň farby a adaptívne reaguje na jas v obraze. (tmavé miesta nevyblednú)  
Pre grafikou, vytvára aj efekt detailnej ceruzko kresby a zachováva čitateľnosť drobného textu.
Riešil som ho, pred štrnástimi rokmi, celočíselnou matematikou, inšpirovaný sietnicou oka,
uvedomením si päťrozmerného priestoru medzi XYRGB pixelmi.
Filter rieši aj kompresiou dat poškodené tmavé miesta.

Ak má niekto záujem, aby algoritmus filtra bol súčasťou jeho aplikácie, (programu, videofiltra),
alebo vie niečo také sprostredkovať, budem rád, keď sa mi ozve. Ďakujem.
Prípadne mi môžte poslať vaše testovacie obrázky na overenie kvalít.
Keď nebude oň záujem, po nejakom čase algoritmus zverejním. 

Algoritmus by som opísal asi takto.

Som RGB pixel v obrázku a mám štyroch diagonálnych a štyroch ortogonálnych susedov.
Porovnám sa zo susedným pixelom a rozhonem, či som svetlejší, alebo tmavší ako on.

Teda porovnám súčty svojích RGB hodnôt so susedovými a v prípade, že sú súčty RGB hodnôt rovnaké, ako susedove,
porovnám G hodnoty, a v prípade, že aj G hodnoty sú rovnaké, porovnám R hodnoty.

A ak som svetlejší, alebo rovnaký, ako sused, zapíšem si nulu.

A ak som tmavší, ako sused, potom si zistím rozdiely v každej R G B rovine medzi mnou a susedom.
Tieto absolutné hodnoty rozdielov spočítam a zapíšem ich. A pri ortogonálnom susedovi ich zapíšem dvakrát.

To iste urobím s každým susedom a všetky zapísané hodnoty spočítam.

Vznikla mi hodnota súčtu všetkých rozdielov v RGB rovinách medzi mnou a svetlejšími pixelmi a to v rozsahu 0 až 9180.

To isté urobí každý pixel v obrázku.

A hodnoty zapíšem do každej roviny RGB, alebo tieto získané hodnoty v celom obrázku upravím násobením, delením.
Alebo adaptívne ich vydelím v závislosti na jase, alebo tmavosti pixelu vstupného obrázka.

A nakoniec môžem ešte urobiť z výsledku negatív-pozitív.

 

 

vypustak-edge-diagram-vzorec.png

zjednodusena-verzia-volne-vo-formate--photoshop-filter-factory.png

 

 


 

DOWNLOAD

VYPUSTAK-Edge v1 (Precise Chroma Difference Detection Edge Adapted Light) runs in (www-graphics-tools-com)(picmaster) .ffl

VYPUSTAK-Edge v1 (Precise Chroma Difference Detection Edge Adapted Light) runs in (Jasc Paint Shop Pro 9) .8bf

VYPUSTAK-darknoise v1 (noise prefilter for adaptive edge detection) runs in (www-graphics-tools-com)(picmaster) .ffl

VYPUSTAK-darknoise v1 (noise prefilter for adaptive edge detection) runs in (Jasc Paint Shop Pro 9) .8bf

Link PicMaster    http://www.graphics-tools.com/

 


Všetky ukážky nájdete vo fotoalbume.

>>  PHOTO ALBUM  <<

 

 

aa-19970926_083308.pngaa-20070301_070554.png

aa-20070301_071625.pngaa-20070301_072305.png

aa-20070301_072856.pngaa-20070304_104646.png

bb-19970926_083314.pngbb-20070301_070600.png

bb-20070301_071631.pngbb-20070301_072311.png

bb-20070301_072902.pngbb-20070304_104652.png

cc-19970926_083320.pngcc-20070301_070610.png

cc-20070301_071636.pngcc-20070301_072908.png

cc-20070301_072908.pngcc-20070304_104658.png

dd-19970926_083322.pngdd-20070301_070619.png

dd-20070301_071642.pngdd-20070301_072323.png

dd-20070301_072914.pngdd-20070304_104704.png

ee-19970926_083332.pngee-20070301_070642.png

ff-19970926_083338.pngff-20070301_070658.png

gg-19970926_083404.pnggg-20070301_070917.png

jj-19970926_083418.pngjj-20070301_071002.png

jj-20070301_072012.pngjj-20070301_072703.png

jj-20070301_073316.pngjj-20070304_104752.png

 

Všetky ukážky nájdete vo fotoalbume.

>>  PHOTO ALBUM  <<

 

 

 

Comments

Add comment

Overview of comments

There have not been any comments added yet.